Reklamace a odstoupení od smlouvy

Reklamace a vrácení zboží

Výrobky, které prodáváme v našem obchodě Oporto.cz vybíráme pečlivě a na základě vlastních, osobních zkušeností.

I přes naši denodenní snahu o Tvoji maximální spokojenost se zkrátka může stát, že tomu tak nebude.

V tom případě kontaktuj rovnou majitele e-shopu, Václava Štefana, který se Ti bude při řešení problému s veškerou péčí věnovat.

Volej na +420 777 118 148 nebo napiš e-mail na oporto@oporto.cz.

Uplatnění reklamace

Jestliže chceš obdržené zboží reklamovat, využij prosím náš formulář pro uplatnění reklamace. Potěší nás, pokud také uvedeš důvod Tvé nespokojenosti, pomůže nám to ke zlepšení našich služeb.

Stáhni si:

Formulář pro uplatnění reklamace (ve formátu DOC pro MS Word)
Formulář pro uplatnění reklamace (ve formátu PDF pro Acrobat Reader)

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máš právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máš právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Ty nebo Tebou určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíš o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele eshopu, kterým je VAXX s.r.o., se sídlem Hrušky 257, 683 52, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžeš použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Tvojí povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíš od této smlouvy, vrátíme Ti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Tvoje oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Tebe obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Tebou zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jsi použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jsi výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Ti tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážeš-li, že jsi zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Poneseš přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáš pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jsi požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíš nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jsi nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Stáhni si:

Formulář pro odstoupení od smlouvy (ve formátu DOC pro MS Word)
Formulář pro odstoupení od smlouvy (ve formátu PDF pro Acrobat Reader)